ကမ္ဘာ့ရေနံဈေး (USOUSD) D1 Timeframe Analysis ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ပတ်တာလုံးမှာ ရေနံဈေးဟာ ၁စည်ကို $35 ဝန်းကျင် ဈေးတန်းကနေ ကောင်းမွန်စွာဈေးတက်လာခဲ့ပြီး ရေနံဈေး ၁စည်ကို $40 ဈေးတန်း ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးသည် ယခုအချိန်တွင် Up Trend ၁ခု ကို ကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပြီး Support ဖြစ်တဲ့ $35 & $36 zone နှင့် Resistance ဖြစ်တဲ့ $41 &$43 Zone အတွင်း ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်သည်။ Fibonacci Expansion ကြည့်ရမည်ဆိုလျှင် ရေနံဈေးသည် $43 ဝန်းကျင် ဈေးတန်းအထိ ရောက်ရှိနိုင်မည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ( FE 261.8 ) Fibonacci Retracement အရကြည့်မည်ဆိုပါကလဲ $43 ဈေးတန်းသည် Fibo retracement ၏ 61.8 ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် ထို $43 ဈေးတန်း ဝင်ကျင်တွင် အဝယ်သမားများ အမြတ်သိမ်းသင့်သည်။ ယခု ၁ပတ်တာအတွက် ခန့်မှန်းချက် Support zone & Resistance zone 41.500 & 43.300 - Resistance zone 35.000 $ 36.500 - Support zone Fibonacci Pivot Mid point -37.697 R1 - 41.000 R2 - 43.000 R3 - 46.400 S1 - 35.690 S2 - 32.300 S3 - 30.300Good Luck all.

#YMFX